Validebağ koru dur koru kalacaktır

YAYA HAKLARI BİLDİRGESİ

YAYALIĞIN TANIMI VE KAPSAMI
Madde 1- Yayalık. Yürüyebilen her insanın doğal ve ortak niteliğidir.
Madde 2- Yürüyemediği için tekerlekli sandalye gibi araçlar kullanmak zorunda olan
Özürlüler de yaya sayılır.
Madde 3- Bisiklete binmek de, yürümek gibi, insanın kendi fiziki gücüne dayandığı için tekerlekli yayalıktır.
Madde 4- Bütün yerleşim alanlarında, motorlu taşıtlar tarafından taciz edilmeden, herhangi
Bir fiziki ve sosyal engel ile karşılaşmadan, yaya olarak bir yerden bir yere ulaşmak gezmek, dolaşmak, yaya haklarının temelini oluşturur.
Madde 5- Yayalığın kabul edilebilir tek engeli, mesafedir.
Madde 6- Yayalık kimseye zarar vermeyen, çevreyi kirletmeyen, kaynak tüketmeyen, sosyal
ilişkileri geliştiren ve insanın kendi sağlığına yararlı bir ulaşım biçimi olduğundan kent yaşamında göz ardı edilemeyecek bir gereklilik sayılır.

YAYA KALDIRIMLARI İLE İLGİLİ HAKLAR
Madde 7- Bütün yerleşim alanlarında yaya kaldırımı ağanın bulunması, en temel yaya hakkıdır.
Madde 8- Motorlu taşıt trafiğine açık kent içi yollarda yaya kaldırımı yapılması zorunludur.
Madde 9- Yaya kaldırımları sadece yayalara aittir; motorlu taşıt park teri olarak kullanılamaz; Satış ve teşhir için işgal edilemez.
Madde 10- Yaya kaldırımları, yaya trafiği için yeterli genişlikte ve fiziki durumu ne olursa olsun her yayanın iniş çıkışını zorlaştırmayacak yükseklikte yapılır.
Madde 11- Yaya kaldırımlarında, özürlüler için gerekli fiziki düzenlemeler de yapılır.
Madde 12- Yaya kaldırımları üzerindeki kamu hizmetleri ile ilgili donatılar, yaya trafiğini aksatmayacak şekilde düzenlenir.
Madde 13- Hiç kimse, yaya kaldırımları üzerinde yaya trafiğini aksatacak ve yayaları tehlikeye maruz bırakacak herhangi bir fiziki durum oluşturamaz.

YAYA GEÇİTLERİ İLE İLGİLİ HAKLAR
Madde 14- Motorlu taşıt trafiğine açık kent içi yollar üzerinde, yayaların ihtiyacını karşılayacak kadar yaya geçidi yapılır.
Madde 15- Genel kural olarak, yayalar hemzemin geçitleri kullanırlar; üst geçitleri tırmanmaya, alt geçitlere inmeye zorlanamazlar.
Madde 16- Yaya geçitleri işaretlenir; ışıklı ve gerektiğinde sesli sinyalizasyon sistemi ile donatılır.
Madde 17- Yaya geçitlerinde yayalar için yeşil ışık süresi, yürüyüşü en yavaş olan yayanın geçiş süresine göre ayarlanır.
Madde 18- Motorlu taşıtlar yaya geçitlerinde kesinlikle park edemezler.

YAYA BÖLGELERİ İLE İLGİLİ HAKLAR
Madde 19- Genel kural olarak, kent merkezleri yaya bölgeleridir
Madde 20- Kent yaşamının odağı olan kent meydanlarında yayalığın sınırlandırılması kabul edilemez.
Madde 21- Konut bölgesi olan mahallelerin sokaklarında motorlu taşıt trafiği kısıtlandırılır.
Madde 22- Yaya bölgelerinin bütün kent merkezlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve toplu taşıma araçları dışında bütün motorlu taşıtlardan arındırılması, kent planlamasının genel ve değişmez hedefidir.
Madde 23- Yayalara ayrılmış bölgelere, acil müdahale gerektiren durumlarda kamu hizmeti gören araçlar dışında hiçbir motorlu taşıt kesinlikle giremez.

YAYA YOLLARI İLE İLGİLİ HAKLAR
Madde 24- Yayaların, motorlu taşıtlara binmek ve onlardan sakınmak zorunda kalmadan, bir yerden bir yere sadece yayalara ayrılmış yollardan ulaşma hakkı vardır.
Madde 25- Kentlerde, motorlu taşıt yollarından tamamen ayrı, sadece yayaların kullanımı İçin ‘tercihli yollar ‘ yapılır.
Madde 26- Yaya yollarına paralel bisiklet yolları bulunur.
Madde 27- Yayalar ve bisikletliler, kendilerine ayrılmış yollardan güvenlik içinde ve serbestçe İstedikleri yere ulaşabilirler.
Madde 28- Yaya yollarının aydınlatılması, yaya ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılması, bakımı ve onarımı, kent yönetimlerinin görevidir.
Madde 29- yaya yollarında, özürlüler için gerekli fiziki düzenlemeler de yapılır.

 

 

YAYA HAKLARI BİLDİRGESİ

Biz yayalar kent nüfusunun büyük çoğunluğunu meydana getiren ve toplumun her kesiminden gelen bir kitleyiz. Bebekler çocuklar , çocuklular, hamileler, yaşlılar dahil, her yaştan insanlardan, çeşitli sakatlıkları olanlardan , herhangi bir biçimde yük taşıyanlardan oluşan bir topluluğuz.

Yayalık, diğer insanlara ve çevreye hiçbir zarar vermeyen, insanın kendi sağlığına da katkıda bulunan bir ulaşım biçimidir. İnsanın kendi enerjisi dışında kaynak tüketmediği için havayı kirletmemesi , park ederek alan işgal etmemesi ve diğer yayalara zarar verme riskinin sıfır olması, çevresine dost bu ulaşım biçiminin ayır edici nitelikleridir.Ayrıca toplumsal ilişkiyi de kolaylaştırma ve sıklaştırma olanakları sunmaktadır. Bu esnek ve insancıl ulaşımı seçen bizler, ne yazık ki, kentlerde korumasız durumdayız ve son yıllarda, giderek daha fazla zarara uğratılmakta, köşeye kıstırılmaktayız.

Motorlu araç sayısının her gün hızla artması ve bu artışla oranlı gelişmeyen altyapı, bir yandan motorlu araç trafiğini kilitleme noktasına getirirken, diğer yandan yaya haklarına tecavüzü olağanüstü ve dayanılmaz boyutlara ulaştırdı.

Yayaların motorlu araçlar karşısında yalnız, gasp edilmiş hakları bakımından savunmasız bırakılmaları, çok büyük bir haksızlıktır.

Bu sorunun yaratılmasında hiçbir sorumluluğumuz olmadığı halde, ortaya çıkan durumdan ötürü anında ve fiilen cezalandırılıyoruz, haklarımız kısıtlanıyor.

Kentlerin yaya kaldırımlarında, özellikle kent merkezlerinde ve akşamları mahalle içlerinde artık yürüyemiyor, araçların ve engellerin arasında adeta süzülüyoruz.

Trafik kördüğümüne getirilen çözümler,hep motorlu araç trafiğinin rahatlatmaya yönelik oldu. Oysa bu çözümlerin hepsi,sorunu ortadan kaldıracağına sorunu daha da çözümsüzleştiriyor.Yapılması gereken, motorlu araç yerine alternatif ulaşım sistemlerini ele alan ve yayaları gözeten önerilerin kamuoyunda tartışılması ve gerçekleştirilmesidir.
BİZ YAYALAR... Bu eşitsiz ve haksız durumu neredeyse kanıksadık; yayalık haklarımızı talep etmeyi korumayı unuttuk.

YAYA HAKLARI BİLDİRGESİNİ...Yayalık Haklarımızı hatırlamak, hatırlatmak, gündeme getirmek, savunmayı kolaylaştırmak ve genişletmek amacıyla, yurttaşların bu konudaki inisiyatiflerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere hazırladık.
Daha Adil ve Eşitlikçi bir yapıda, kentsel ekolojiye olumlu katkılarımızla, yayalar olarak haklarımız elde edeceğimize inanıyoruz. BU BİLDİRGE İLE... Yaya haklarının tanımlanması, sahiplenilmesi, fiilen tanınması ve uygulanması için somut bir çerçeve ilan edilmektedir.

YAYA KALDIRIMLARI YAYALARINDIR.

Bu nedenle;
Bu yerleşim merkezlerinde, örgün ve yaygın yaya kaldırımı ağının bulunması, en temel yaya hakkıdır.Bütün Yerleşim alanlarında yaya kaldırımlarının yapımı zorunludur.Araçlar yaya kaldırımına park edemez.Kaldırımlar üzerindeki bütün fiziki ve toplumsal engeller, serbest yürüyüşü aksatmayacak biçimde düzenlenir.yayaların egzoz gazıyla zehirlenmesi, gürültüyle rahatsız olmaması, üzerlerine çamur, toz,v.b sıçratılmaması için önlemler alınır.

KENT MERKEZİ YAYA BÖLGELERİNİNDİR.

Bu nedenle;
Toplu taşım dışındaki araçlar, merkeze girmekten özenle kaçınır.Yaya bölgeleri, giderek bütün merkezi kapsayacak biçimde genişletilir.Yaya bölgeleri, her türlü motorlu araçtan, kesinlikle arındırılır.Yayalar, bu bölgeleri kentsel etkileşim,kültürel etkinlik ve alış-veriş için özgür bir biçimde kullanırlar.

YAYA GEÇİTLERİNDE ÜSTÜNLÜK MUTLAK OLARAK YAYALARINDIR.

Bu nedenle;

Yayaların gereksindiği kadar sık, yaya geçidi sağlanır.Yaya geçitleri işaretlenir ve buraları, hiçbir biçimde, araçlar tarafından işgal edilemez.Yayalar için yeşil ışık süresi, gerekli yürüme süresine göre ayarlanır.Zemin kat yayalarındır.Genel kural olarak yayalar, üst ve alt geçitlere zorlanamaz.

HERKESİN İSTEDİĞİ YERE YAYA YOLLARINDAN GİTME HAKKI VARDIR.

Kentlerde, motorlu trafik altyapısından tamamen ayrı, sırf yayalar için, özel yollar yapılır.Her çocuğun, okula, yaya yolundan güvenlik içinde gitmesi sağlanır.Kent Yönetimi, yaya yolunu hizmet ve tesislerle donatır. Yaya yoluna paralel, bisiklet yolları yapılır.Yaya ve bisikletli ulaşımı, kitle haberleşmesi ile ve diğer özendiricilerle desteklenir.

KENT YAŞAMININ GERÇEK SAHİPLERİ YAYALARDIR.

Bu nedenle;

Yayalık, insanlar arası etkileşimini artırıp kentsel kültüre katkıda bulunduğu için, desteklenir ve özendirilir. Yaylar yerle yönetimlerle birlikte, yayalık haklarını savunabilecek, şikayetlerinin iletecek bir örgütlenme geliştirir. Trafikle ilgili kararlar ve polisler, yayaların haklarını da gözetir ve korurlar. Yaya altyapısının, gece-gündüz bakımlı, temiz ve aydınlık tutulmasını, onarılmasını, bitki ve ağaçlarla görsel çekiciliğinin sağlanmasını, yayaların katkılarıyla, yerel yönetimler yapar. Ve yayalar; kaldırımlar, yaya bölgeleri, yaya yolları, yaya geçitleriyle ilgili karaların alınmasına katılmak hakkına sahiptir.

 

 

E-Posta aboneliği
Validebağ Gönüllüleri | ©2019