Validebağ koru dur koru kalacaktır

 

 

20.04.2015 TARİHİ İTİBARİYLE DAVALARDAKİ DURUM

 

1-Milli Eğitim Bakanlığı ile Üsküdar Belediyesi arasında yapılan Protokolün iptali ile ilgili davayı Danıştay’da kazandık.

Validebağ Korusu’nun Üsküdar Belediyesi’ne devrine ilişkin protokolün iptali için açılan dava yerel mahkemede reddedilmişti. Temyiz ettik. Danıştay protokolün iptaline ilişkin kararı reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Yani Üsküdar Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokol iptal edildi.

2- Koru içindeki izcievi ve çevresindeki yapılaşmanın kaldırılması ile ilgili olarak görevini yerine getirmeyen vali, İstanbul Milli Eğitim Müdürü ve kurul üyeleri ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştum. Bu başvuru ile ilgili olarak memurlar hakkında soruşturma izni verilmemişti. Ben de bunun üzerine soruşturma izni verilmemesi kararının iptali için de Bölge idare mahkemesinde dava açmıştım, kaybettik.

Bu arada Koruma Kurulu’nun Korudaki izci evi ve çevresinin I. Grup olmaktan çıkarılıp II. Grup koruma alanı olmasına ilişkin 10.12.2009 tarih ve 2227 sayılı kararına ulaştık. Bunun iptali için de 08.02.2010 tarihinde dava açtık. Bu davayı İdare Mahkemesi’nde kazandık, Kültür Bakanlığı temyiz etti, karar onandı, Kültür Bakanlığı bu defa karar düzeltme istedi, dosya Danıştay’da.

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 359 sayı ile 16.02.2007 tarihinde kabul edilerek 28.03.2008 tarihinde askıya çıkarılan Üsküdar, Altunizade Mah. 165-166 pafta, 1313 ada, 13 sayılı parselle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına ilişkin kararın iptali için açtığımız davayı İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde kaybettik, temyiz ettim, Danıştay’dan bozularak döndü, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde başka bir dosya ile aralarında bağlantı görüldüğünden 2. İdare Mahkemesi’nde yeni bir numara aldı ve orada davayı kazandık, davalı idare ve müdahil Taş Yapı temyiz etti, henüz kesinleşmedi, fakat daha sonra yapılan başka bir imar değişikliği sonucu inşaata başlandı. Bildiğiniz gibi inşaat artık bitmek üzere….

4- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 18.04.2008 gün ve 829 sayılı meclis kararı ile kabul edilerek 14.06.2008 tarihinde başkan tarafından onaylanan ve Üsküdar Belediye Başkanlığının itirazı üzerine plan üzerinde yapılan değişikliklerle 20.03.2009 tarihinde onanarak tekrar askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Validebağ Korusu 1. Derece Doğal SİT alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve eklerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile ilgili olarak Mimarlar Odası ile birlikte 14.07.2009 tarihinde dava açmıştık. Bu karar koru çevresinde 1/1000 uygulama imar planı atlanarak 1/5000 nazım imar planı ile yapılaşmanın önünü açma kararı idi. Biz 1/5000 nazım imar

 

 

planlarının şematik olması ve bunun üzerinden uygulama yapılamayacağına dayanarak dava açtık.

Bu davayı kazandık,  mahkeme talebimizi kabul ederek plan ve eklerini iptal etti. Ancak Belediye temyiz etti, Danıştay kararı lehimize onadı. Koruma Kurulu Karar düzeltme istedi, dosya tekrar Danıştay’a gidecek.

5- İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2011 tarih ve 254 sayılı kararı ile Hay-Koop’un yerine yapılan otel inşaatında dere yatağını inşaata bedelsiz bırakan ve inşa alanını 1000m2 artıran bir imar tadilatına ulaştık. İptali için 18.07.2011 tarihinde dava açtık, Husumet yokluğundan kaybettik, temyiz ettim, Danıştay’da da aleyhimize sonuçlandı.

6- 2009 yılında Üsküdar Belediyesinin Koru’da Avrupa Kroş Şampiyonası yapmasına ilişkin önce Kurul’a, sonuç alamayınca tespit için 14.01.2009 tarihinde sulh hukuk mahkemesine başvurdum. Açılan yolların tespitini yaptırdıktan sonra bu bilgileri yine Kurul’a götürdüm. Kurul Yaya Yolu Güzergah Planı ve Düzenleme Avan Projesi’nin değiştirilmesi talebimizi kabul etmedi. Ben de bunun üzerine hem kurul üyeleri hem belediye yetkilileri ile ilgili görevi kötüye kullanmaktan ve sit alanına zarar vermekten savcılığa şikayette bulundum. Kurul üyelerinin yargılanmasına bakanlık izin vermedi, bu sefer izin vermeme kararının kaldırılması için idare mahkemesinde dava açtım, ama sonuç alamadım. Ayrıca Savcılık tarafından soruşturmaya yer olmadığına karar verildi, ona da Ağır ceza mahkemesinde itiraz ettim, yine sonuç alamadım.

7- Bu arada 2012 yılında Koru’da 23 Nisan Çocuk Şenliği yapıldı. Bu şenliği yapan belediye yetkililerine ve buna göz yuman kurul üyelerine karşı 07.05.2012 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundum. Memurların soruşturulmasına izin verilmedi, izin verilmeme kararının iptali için dava açtım, kaybettik.

8- Validebağ Korusu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Marmara Üniversitesi’ne tahsisine ilişkin kararın iptali için 22.09.2014 tarihinde dava açtım, davada henüz bir gelişme yok.

9- 178 güneyinde yer alan tescil dışı alanla ilgili açtığım davalar ve süreç artık hepinizin bilgisi dahilinde.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na karşı açtığım üç ayrı dava 7. İdare Mahkemesi’nde toplandı. En önde yürüyen ve yürütmenin durdurulması kararı aldığımız dosyaya İstanbul Barosu ve İstanbul Mimarlar Odası 2014 aralık ayında müdahale talebinde bulundu. Taraflara tebligatlar yapıldıktan sonra iki kurumun müdahale talebi kabul edildi. Artık dosya tamamlandı karar çıkaracağız derken 2015 şubat sonunda Şehir Plancıları Odası müdahale talebinde bulunmuş. Süreç baştan işleyip bize yine yaklaşık 4 ay kaybettirmesin diye Şehir Plancıları Odasının müdahale talebinden vazgeçmesini istedik. Geçen hafta dilekçeyi APS ile Ankara’dan göndereceklerdi. Ancak dilekçe Cuma günü henüz dosyaya girmemişti. Onların vazgeçmesinden sonra hakim ile tekrar konuşup artık karar üretmelerini isteyeceğim.

 

10- Üsküdar Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli uygulama planına karşı açtığımız dava önce 8. İdare Mahkemesi’ne düştü, ancak davalarımız artık çok meşhur olduğundan tarafların talebi olmaksızın bağlantı nedeniyle 7. İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Dosya hala yazışma aşamasında.

11- Ocak ayı içinde benim ve Arif’in başvuruları üzerine Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan iki arkadaş geldi. Arif ile birlikte Koru’yu gezdirdik, çay bahçelerindeki ağaçların hemen dibine beton dökülmesini, köpük akan dereyi, izcievi çevresindeki betonlaşmayı, yapay çimleri vs hepsini gezdirerek gösterdik. Notlarını aldılar. Ama olumlu ve çözüme yönelik bir yanıt alamadık.

12- 29.01.2015 tarihinde Baro başkanı, 4 yönetim kurulu üyesi ve ben Ombudsman Mehmet Elkatmış ve yardımcısı ile bir görüşme yaptık. Belediye Başkanı’nın çılgın projeleri de dahil, Koru içinde ve çevresindeki yapılaşmaya yönelik çalışmaları ve Koru çevresindeki imar değişikliklerine karşı açtığım davaları da toparlayıp geniş ve detaylı bir dosya hazırlayarak Mehmet Elkatmış’a sundum. Görüşme çok olumlu idi ama oradan da somut bir sonuç elde edemedik.

13- Koru’da izcievi çevresi için I. Dereceden II. Dereceye çekilme kararına karşı açtığım dava henüz kesinleşmediği için şu an orası II. derece sit alanı statüsünde. Yapılan tadilatların izni ve Koruma kurulundan onayı 2010 yılında çıkmış. Yani hem I. Derece bile olsa sit alanı içinde tadilat yapılabilir olması dolayısıyla, hem de 2010 yılında onanan bir proje olması dolayısıyla orada yasal olarak bir şey yapamaz durumdayız.

Fahri Erdoğmuş Parkı’nın halı sahaya çevrilme kararı ne zaman alınmış bilmiyoruz. Karar tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açabiliriz. Muhtemelen bu süre çoktan geçmiştir.

 

 

 

                                  

E-Posta aboneliği
Validebağ Gönüllüleri | ©2019