26 Mart 2019 Salı
Ana Sayfa Haberler Dokümanlar Videolar Ulaşım


SİT RAPORU


10 Mayıs 2016

SİT RAPORU

T.C

KÜLTÜR BAKANLIĞI

İSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU

KARAR

Toplantı tarihi ve no:16/7/1999 - 554                         -toplantı yeri  İSTANBUL   

Karar tarihi ve no: 16 . 7 . 1999 - 11088

İstanbul ili , Üsküdar ilçesi , 165 - 166 pafta , 1313 ada , Maliye Hazinesine ait 15 parsel hakkında kurulumuzun 3 . 2 . 1999 gün ve 10704 sayılı kararı gereği , Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 14 . 7 . 1998 gün 602 sayılı ilke kararına göre doğal sit alanı olarak belirlenip sit çalışmalarının başlatılması ile ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 21 . 5 1999 gün B.09.İLM-4.34.00.10/4773-4745 sayılı Üsküdar Kadastro müdürlüğünün 2 . 6 . 1999 gün B.021.TKG.4348.720/1088 sayılı, Üsküdar Belediye Başkanlığının 10 . 5 . 1999 gün (09)(02) 99 / 189 sayılı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel müdürlüğünün 16 . 4 . 1999 gün 1659 sayılı , semt sakinlerinden birinin 6 . 7 . 1999 günlü başvurusu , GEEAYK'nun 20 . 12 . 1975 gün 8836,13 . XII . 1980 gün 12 449 , 8 . 9 . 1972 gün 6557; İstanbul III nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12 . 7 . 1991 gün 3381 , 21 . 4 1993 gün 5744 , 24 . 6 .1993 gün 5910 , 16 . 9 . 1993 gün 6127 , 25 . 4 . 1996 gün 8006 sayılı , 21 . 4 . 1994 gün 6668 , 11 . 8 . 1998 gün 10229 sayılı kararları okundu ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

İstanbul ili,Üsküdar ilçesi 165 - 166 pafta 1313 ada , 15 parselde yapılan tespit çalışmaları sonucunda Kurulumuzun , 25 . 4 . 1996 gün 8006 sayılı kararı ile tümü tescil edilmiş olan parselin I. derecede doğal sit olarak ilanına , bu alanda Yüksek kurulun 14 . 7 . 1998 gün 596 sayılı ilke kararında belirtilen I. derecede doğal sitte yapılabilecek uygulamaların dışında hiç bir uygulama yapılamayacağına , sit sınırları dışında , sit sınırına komşu park alanlarının da bu alana katılabilmesi için yerinde inceleme yapılmasına ,parselde bulunan atölye binaları Validebağ Sanatoryum 'u Validebağ Pravantoryum (Mustafa Necati bey Öğretmen Huzurevi) , Çamlı Köşk'ün tesciline , koruma grubunun II. grup olarak , kuş evinin de tesciline , koruma grubunun I. grup olarak belirlenmesine , bundan böyle sit alanı içinde kalan arazi ve binaların kullanımı, bu binalarda yapılacak her türlü tamir ve değişiklik gibi uygulamalar için mutlaka Koruma Kurulunun görüşü ve kararı gerektiği konusunda da ilgili makamlara ivedilikle bilgi verilmesine , yer yer bozulmuş olan doğal dokunun sıhhileştirilmesine yönelik , ayrıca yol ve zemin kaplaması gibi uygulamalara ait projelerin de kurulumuza getirilmesine karar verildi.

İMZALAR

                        HALUK SEZGİN
                           Başkan
 
İSMET OKTAY             AFİFE BATUR      LÜTFİ YAZICIOĞLU
Başkan yardımcısı           Üye                Üye
 
OKTAY EKİNCİ            MUSTAFA UĞUR
Üye ( bulunmadı )       Üsküdar Belediyesi Temsilcisi
Son Haberler
Koruma Kurulu ağaç kesimine izin verdi.
Validebağ korusu tarihi ve biz
LEYLEKLER
Validebağ Havzası Neresi?
Validebağ Korusu
Validebağ korusunda kim ne yapmak istedi
Tüm Haberler >>


Web atolyesi