26 Mart 2019 Salı
Ana Sayfa Haberler Dokümanlar Videolar Ulaşım


Validebağ korusunda kim ne yapmak istedi


10 Mayıs 2016

 

VALİDEBAĞ KORUSU YURTTAŞ İNİSİYATİFİ

BİZ NE İSTİYORUZ?

Validebağ Korusu 1999 yılı Temmuz ayında 1. dereceden DOĞAL SİT alanı ilan edilmiştir. Burası Efes Harabelerine eşdeğer, korunması gereken bir alandır. Bu karara rağmen Koru üzerinde bilinçsizce uygulamalar devam etmektedir.

1999 yılı başından bugüne kadar uygulamaya geçen/geçirilemeyen tüm projeler buranın tarihi ve doğal bütünlüğünü parçalayacak, yok edecek yöndedir. Şu anda tarihi yapılar , ağaçlar ve kuşlar korumasızdır.

Bizler Validebağ Korusunun, çevre halkına ve tüm insanlara sunduğu zenginlikleri yok etmeye dönük ve halkın kullanımına kapalı mekanlar üretecek projelerin ve uygulamaların aksine, hiçbir yapılaşmaya gitmeden ve korunun tarihi ve doğal dokusunu değiştirmeyen eko-sistemi koruyan projelere destek vereceğiz ya da böyle eko-sistemi koruyucu projeleri ortaya çıkarma çalışmaları yapacağız. Böyle bir proje farklı bilimsel disiplinlerde çalışan bilim insanlarının, bu çevrede yaşayan insanların da görüşlerini alarak, ortaya koyacakları bir proje olabilir. Kısaca koruda bulunan tarihi yapılar, börtü böcek, bitkiler, ağaçlar, yuva yapan kuşlar ve göçmen kuşlar ile çevre halkı ve tüm insanlar arasında uyumu gözeten ve bu güzellikleri doğal haliyle insanlara sunan projelere destek vereceğiz ya da bilim insanları ile işbirliği yaparak böyle projelerin geliştirilmesinde etkin rol oynayacağız. Bizim açımızdan Korunun Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin devamında yapılarıyla eğitim emekçilerine hizmet etmeye devam etmesinde bir sakınca yoktur. Bu uygulama, koru tarihi için doğru bir tutum olacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığına ait dahi olsa  yeni binaların yapılması  ,yolların genişletilip asfaltlanması ,ağaçların altına taş döşenmesi , doğal dokunun bozulmasına ve o bölgeden beslenen kuş türlerinin yok olmasına  ,yağmurun toprakla buluşmasını önlediği  için  benzer birçok bilinçsiz uygulama koruya zarar vermektedir..prefabrik ,baraka türü çayhane ,büfe, lokanta,gibi yapılarda zamanla çevreye genişleyerek korudaki DOĞAL ORTAMIN tamamen bozulmasına neden olacaktır. 

Hemen şimdi.......
TARİHİ ESERLERİN, BİLİMSEL PERİYODİK BAKIM ONARIM PROGRAMLARININ YAPILMASINA VE BU BİNALARIN KULLANILMASINA

Hemen şimdi.......
AĞAÇLARIN KORUNMASINA VE BAKILMASINA

Hemen şimdi.......
KUŞLARIN KORUMA ALTINA ALINMASINA

Hemen şimdi.......
KORUYU HALKIN BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASINA

Hemen şimdi.......
LEYLEKLERİ TEKRAR GERİ GETİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANMASINA

Acil ihtiyaç vardır. Bunların hepsi için Korunun eko sistemini koruyan bir projeye ihtiyaç vardır.

SON SÖZ

Kent plancıları kent planlamasını şöyle tarif ederler:"Kent planlama, kentin iktisadi, toplumsal ve fiziksel gelişimini, onun iç ve dış dinamiklerini göz önünde tutarak saptayan, kenti, içinde bulunduğu bölgenin özelliklerini gözeterek ve yakın/uzak çevresi ile etkileşim içinde değerlendiren; orada yaşayanların ve gelecekte orada yaşayacak olanların gereksinimlerini karşılamayı temel hedefleri arasına alan ve bütün bu nedenlerle de iktisadi ,toplumsal ve fiziksel bütünlüğü olan bilimsel bir eylemdir."

Biz diyoruz ki;

"Her kuşak, kendi ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanlarını tehlikeye atmadan karşılamalıdır."

Ve ilave ediyoruz;

"Biz Validebağ korusunu atalarımızdan miras almadık, onu çocuklarımızdan ödünç aldık".

VALİDEBAĞ YURTTAŞ İNSİYATİFİ 

ÜSKÜDAR ve BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOGAL SİT kararı öncesi Koru' nun doğal ve tarihi bütünlüğünü yok edecek değişiklikleri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda yaptılar. Marmara Üniversitesine hastane kurma iznini Koru içinde Üniversiteye tahsis edilen 50 dönümden 12 dönümünü kendilerine alarak izin verme aşamasına geldiler. Bu 12 dönümde yeraltında otopark yapmaya niyetlendiler. Plan değişikliklerinde Koru içinde doğudan -batıya,kuzeyden-güneye 10-15 metre genişliğinde yollar yapmayı planladılar. Bundan önce Üsküdar Belediyesinin Koru içinde izinsiz yapılaşma girişimleri 1998 yılında kamuoyunun ve eğitim emekçilerinin muhalefetiyle ve de mahkeme kararıyla durduruldu.

HAYDARPAŞA LİSESİ VE VAKFI Haydarpaşa Lisesi 1990 yılında Koru alanı içinde kurulmuştur. Lise sınırlarını yıldan yıla genişletmiştir.  Lise 1998 yılında hafriyat yaparak bir futbol sahası açtılar. SİT kararına rağmen saha içinde zaman zaman dozer çalışmakta ve kamyonlarca toprak dökülmektedir.Yurttaş girişimi ve mahallelinin resmi makamlara başvurarak engelleme çalışmaları daha fazla genişlemeye imkan vermemektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Arazinin tamamı Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli. Koruyu koruyacak yeterli elemana sahip değil. Koruyu koruma anlayışı sadece etrafını demir parmaklıklarla ve duvarlarla çevirmek şeklinde. Korunun çevrede oturan halk ile birlikte korunacağının farkında değil. Acıbadem tarafına duvar ve demir parmaklık yapılırken halkın girmesi için bir kapı dahi bırakmıyor. Doğal faunayı yok eden uygulamalar yapıyor veya yok eden uygulamalara karşı gerekli önlemleri almıyor. Koru içine muhtelif zamanlarda gelen koyun sürüsünün girişini engellemiyor. Av kanununa göre yasak olan kuş avını engellemiyor.Toplu pikniklerin yapılması ateş yakılması engellenmiyor SİT kararının alınmasından sonra bile ;Adile Sultan Kasrı'nın ana giriş kapısının sol tarafından orta giriş kapısına kadar, ağaçların dibini taşla döşeniyor, Otopark alanı mıcır dökülerek yıldan yıla genişletiliyor. Sit kararına ramen1994 yılında ahırların yerine yeni bina yapılarak şehrin ortasında izci evi adı altında açılıyor. Gelecek olan izcilerin Koru 'nun korunmasına ve ağaçların bakılmasına yardımcı olacağını söyleniyor. Oysa uygulamada dikilen bayrak direkleri, projoktör direği  yakılan kamp ateşleri , DOGAL dokuya zarar veriyor. İzci evide  kebapcı,,lokanta ve çay bahçesi olarak işletilmektedir.

 Adile Sultan Kasrı' nın acil olarak bakım ve onarıma ihtiyacı vardır. çatısından başlayıp iç ve dış cephenin  onarılması gerekmektedir. Bu onarımlar aslına uygun olarak bilim adamlarının görüş alınarak yapılmalıdır.  Bu gün sadece ikinci kat kullanıma kapatılarak  kasır  Öğretmen evi olarak hizmet vermektedir.

3M ÇAMLICA KONAKLARI ve ALİ BALKANER Validebağ Korusu'na sınır alanda leyleklerin doğal konma alanında inşa edilen 3M Çamlıca konaklarının açılışı gece saat 02'lere kadar süren havai fişek gürültüleriyle ve üst düzey devlet erkanının katılımıyla yapılıyor. Kamuya terk etmesi gereken 17 dönüm içine bar ve havuz yapıyor ve Koru ile kamuya terk etmesi gereken alan arasına yaklaşık 2 metre yüksekliğinde duvar çekiyor. Duvarın yıkılması ve alanın kamuya terki için dava açılıyor. Dava olumlu sonuçlanmasına rağmen duvarı kaldıracak ve bu alanı kamuya kazandıracak kamu görevlileri bekleniyor. Konakların 1 milyon dolardan satılması esnasında ise alıcılara şu söyleniyor: ( Validebağ Korusu kastedilerek ) bu alanda da hara yapılacaktır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Bu bölgede yeşil alanlarda en fazla gözü olan kuruluş. Validebağ Korusu' nun 50 dönümünün 1986 yılında eski Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol tarafından kendilerine tahsisine onay verilmiş. Büyükşehir ve Üsküdar Belediyesi ile işbirliği yaparak gerekli plan tadilatlarını 1998 yılında yaptırmış. DOGAL SİT kararına rağmen halen bu tahsisi değerlendirme yollarını aramaktadır.ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI Üsküdar Belediyesi ile işbirliği yaparak belediyenin yapmış olduğu plan tadilatları içinde Üsküdar Kaymakamlığı için bir bina yapmayı amaçlar.

Son Haberler
Koruma Kurulu ağaç kesimine izin verdi.
Validebağ korusu tarihi ve biz
LEYLEKLER
Validebağ Havzası Neresi?
Validebağ Korusu
Validebağ korusunda kim ne yapmak istedi
Tüm Haberler >>


Web atolyesi