16 Şubat 2019 Cumartesi
Ana Sayfa Haberler Dokümanlar Videolar Ulaşım


İmar Komisyon Raporu


10 Mayıs 2016

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

RAPOR TARİHİ: 10 / 11 / 1998

ÖZÜ: Altunizade mah. 1313 ada,15 parselde yapılan plan değişikliği

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Altunizade mah.165-166 pafta,1313 ada ,15 nolu parselin 18.3.1991 t.t. 1/1000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Altunizade imar planında bölge parkı alanında kalan bölümünde 50.000 m2.lik bir kısmının nazım plan değişikliği yapılarak büyükşehir belediye meclisince "hastane" alanına alındığı ve büyükşehir belediye başkanınca da 16.4.1998 tarihinde onaylandığı anlaşılmaktadır nazım imar planında yapılan bu değişikliğin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da işlenerek ilçesi tarafından onanamak üzere belediyemize gönderildiği ve imar ve planlama müdürlüğüncede uygulama imar planı teklifinin yapıldığı görülmüştür. Teklif plan değişikliği ile "hastane" alanına alınan bölümüne yaklaşık 12.000 m2.lik bir kısmının park alanına alındığı ve zemin altına kapalı otopark yapılabileceği şeklinde plan notu eklenmişdir.

MÜDÜRLÜK GÖRÜŞÜ:

Bölge parkı fonksiyonunun bütünlüğünü bozucu,yapı yğunluğunu artırıcı ve yeşil alan donatısını azaltıcı nitelikde buluduğu bildirilmişdir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Üsküdar ilçesinin merkezinde ve halkın kolayca ulaşabileceği bir uzaklıkta bulunan ve mülkiyeti maliye hazinesine ait olan ve planda bölge parkı alanında kalan sözkonusu parselin imar mevzuatı gereği belediyeye devrinin yapılarak halkın istifadesine sunulması gerekirken bir kısmının "hastane" alanına alınması yapı yoğunluğunu ve çevredeki trafik trafik yükünü artıracak niteliktededir.Üniversite hastanesinin genişleme ihtiyacına hizmet edecek ek tesislerin getireceği tüm olumsuzluklara rağmen parselde "bölge parkı" fonksiyonunda kalan diğer kısımlarında bu uygulama ile kamunun kullanımına kazandırılabilmesi için uygulama sırasında "kamuya terkini yapılacak alanların terkini yapılmadan hiçbir uygulama yapılamaz" plan notu ilavesi ile kamu kullanımındaki yara dengesinin sağlanabileceği kanaati ile plan değişikliği teklifi tadilen uygun bulunmuştur.

Yüce meclise arz olunur.

EMRULLAH HAMİDİ

Başkan

NURETTİN SOYTÜRK Raportör- ABDULBAKİ ŞİMŞEK Üye

HASAN ERPARUN Üye- ALİ RIZA BOZPINAR Üye

AHMET TEYFİK BOZÖMER Üye- ABBAS GÖKÇE Üye

 

Son Haberler
Koruma Kurulu ağaç kesimine izin verdi.
Validebağ korusu tarihi ve biz
LEYLEKLER
Validebağ Havzası Neresi?
Validebağ Korusu
Validebağ korusunda kim ne yapmak istedi
Tüm Haberler >>


Web atolyesi