16 Şubat 2019 Cumartesi
Ana Sayfa Haberler Dokümanlar Videolar Ulaşım


AB Yerel Sivil Girişimleri Destekliyor


10 Mayıs 2016

 

Avrupa Komisyonu Mikro-projeler Programı'nın ikinci aşaması kapsamında desteklenecek projeleri açıkladı. Buna göre, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği ikinci aşamada 12 yerel sivil girişim seçti. Seçilen projelerin faaliyet alanları ve hedef kitleleri arasında doğanın korunması, kadın danışma merkezleri, çalışan çocuklar, gençliği ilgilendiren konularda işbirliği ağının oluşturulması, engellilerin sorunları, gözetim hizmetleri, Çerkez kültürünün korunması, afete hazırlıklı olma ve kadın sivil toplum kuruluşlarının (STKlar) kapasitesinin arttırılması bulunuyor.

 

Yerel Sivil Girişimler Programı, hem Türk demokrasisi içinde sivil toplumun rolünün pekiştirilmesine, hem de yerel ve uluslararası diyalogla birlikte halkın girişim kapasitenin artırılmasına yardımcı olacak. Ayrıca, vatandaşlarla devlet arasında daha dengeli bir ilişkinin kurulmasını da sağlayacak. Proje, demokratik uygulamaların olgunlaşmasına katkı sağlayan kapsamlı Sivil Toplum Kalkınma Programı'nın bir bileşenini oluşturuyor. Bu bileşen özel olarak ülkenin her kesiminde halkın girişimini canlandırmayı ve genel olarak da Türk STKlarının mesleki ve yönetim kapasitelerini yükseltmeyi amaçlıyor. Yerel Sivil Girişimlerin Birinci Aşaması'nın teklif çağrısı Mart 2003'te duyurulmuş ve toplam 300.000 Euro'luk bir destekle finanse edilecek yedi proje seçilmişti.

 

Toplam 900 bin Euro tutarında bir destekten faydalanacak olan projelerin her biri azami 12 ay sürecek. Proje kapsamında, toplam 142 adet proje teklifi alınmıştı.  

 

Seçilen projeler, STK'lar ve projelerin kapsamı şöyle:  

 

Doğa Derneği: Önemli kuş alanlarının korunmasına katkıda bulunmak için Türkiye'nin 20 ilinde Kuş Gözlem Toplulukları Ağı oluşturmak ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde diyalogu ve işbirliğini güçlendirmek.

 

Kadın Dayanışma Vakfı: Aile içi şiddet konusunda halkın duyarlılığını artırmak ve STKlar ile sivil girişimler tarafından işletilen bağımsız Kadın Dayanışma Merkezleri ve Sığınma Evleri için sürdürülebilir bir model oluşturmak.

 

Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYGD): Çalışan çocuklar konusunda toplumsal duyarlılığı ve problem çözme kapasitesini arttırmak. Proje faaliyetleri Kocaeli'nde gerçekleştirilecek.

 

Türkiye Gençlik Birliği Derneği: Gençlik alanında iletişim ve işbirliği ağını güçlendirmek ve Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi'ni oluşturmak.

 

Türkiye Sakatlar Derneği Kocaeli Şubesi: Kocaeli'nde engellilerle çalışan yerel STKların kapasitelerini güçlendirmek, gelişimlerini sürekli kılmak ve engelli kadınların sorunları hakkında bilinç oluşturmak. 

Validebağ Gönüllüleri Derneği: Validebağ sakinleri arasında yeşil alanların korunması konusunda bilinç oluşturmak ve yerel karar mercilerini etkilemek. Proje faaliyetleri İstanbul'da gerçekleştirilecek.

 

Dostlar Dayanışma Derneği Ankara Şubesi: Kamuya yönelik gözetim mekanizması ve hizmetleri konusunda bilinç oluşturmak, gözetim memurlarının mesleki kapasitesini arttırmak ve daha iyi gözetim hizmetlerinin sağlanması için kurumlar arası işbirliğini ve iletişimi güçlendirmek.

 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği: Kurumsal ve örgütsel kapasitelerini iyileştirmek suretiyle Alevi vatandaşların kapasitesini arttırmak ve derneğin 37 şubesi arasındaki ağı geliştirmek.

 

Adana Çerkez Kültür Derneği: Doğu Akdeniz'deki Çerkez kültürünün tespit edilmesi, korunması ve sürdürülmesi ve Çerkezlerin sosyal yaşama katılımlarının arttırılmasını sağlamak.

 

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurulu (TÜRÇEK): Doğa koruma alanında çalışan Türk sivil toplum örgütlerinin biyolojik çeşitlilik alanında etkin işbirliği kapasitelerini arttırmak ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde işbirliği ağı oluşturmak.

 

İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi: Afete hazırlıklı olma konusunda sivil toplumun ve yerel yetkililerin duyarlılığını arttırmak ve inşaat ustalarının teknik kapasitesini güçlendirmek.

 

Uçan Süpürge: Sivil toplum ve yerel karar mercileri arasında işbirliğini arttırmak amacıyla kadın STKları, yerel kadın muhabirler ve yerel yetkililer arasındaki iletişimi geliştirmek. Proje faaliyetleri farklı bölgelerde bulunan 7 ilde gerçekleştirilecek.

 

Daha fazla fonun kullanılabilir hale gelmesi veya seçilen proje sahipleri ile sözleşme imzalanamaması durumunda devreye girmek üzere yedek projeler listesi de hazırlandı.

 

Son Haberler
Koruma Kurulu ağaç kesimine izin verdi.
Validebağ korusu tarihi ve biz
LEYLEKLER
Validebağ Havzası Neresi?
Validebağ Korusu
Validebağ korusunda kim ne yapmak istedi
Tüm Haberler >>


Web atolyesi