16 Şubat 2019 Cumartesi
Ana Sayfa Haberler Dokümanlar Videolar Ulaşım


Validebağ MAY Organizasyonu


10 Mayıs 2016

Validebağ Havzası MAY Organizasyonu ve Görev İçerikleri

 

 

Düşünülen organizasyonun genel çerçevesi

 

İçinde bulunduğumuz koşullarda geniş ve gerekli yerlerle uyumlu bir MAY (Mahalle Afet Yönetimi) organizasyonu gerçekleştirmek olanaksız görünüyor. Ama öte yandan sivil savunma çalışmaları gerçek anlamda topluma yayılmadığı için ve profesyonel hazırlıklar hiçbir zaman halkın kendine yardımının yerini alamayacağı için önemli bir boşluk var. Zamanı bilinmeyen bir büyük bir deprem veya semtimizde yaşanabilecek başka bir felaket durumunda semt sakinlerinin çaresiz kalmaması için gerçekçi ve etkili bir organizasyon biçimine ihtiyaç var. Bu boşluğu bir ölçüde doldurmanın yolu olarak koordinasyonu sağlayacak bir altyapı gerçekleştirilmeli. Afet yönetimine uygun biçimde belli konularda koordinasyon görevi üstlenen kişiler afet durumunda semt sakinlerinin pasif kalmamasını ve karmaşaya düşmeden biraraya gelmelerinini sağlayabilir. Bu organizasyon biçiminde, semt içinde belli konularda koordinatör görevi üstlenen belli kişilerin belirlenmesi durumunda, bu kişiler afet sonrasında başvurulacak kişi konumunda olacaklar ve önceden konuyla ilgili bilgilenmiş olacaklarından bilinçli çalışmaları başlatabilecekler.

 

Bilindiği gibi semtlerde depreme karşı yaygınlaşmış bir çalışma yok ve insanlar deprem tehlikesini şu veya bu yoldan unutmayı yeğliyorlar. Bir taraftan herkesin kendi evinde alabileceği en basit önlemler alınmazken 4.2 büyüklüğünde bir depremde panik yaşanması tam da bu gerçeği göstermiyor mu? Veya İstanbul Sivil Savunma birliklerinin geçenlerde yaptığı tatbikatı, "halkı paniğe sevkediyorsunuz" diyerek eleştirmenin arkasında da aynı neden yatmıyor mu? Depreme karşı önlem almak, çoğunluğa anlamlı veya çekici gelmiyor. Ama deprem felaketi yaşandığında bu durum anında tersine dönecek. Kaçılacak birşey kalmayacak ve kimsenin "şimdi başka işim var, depremle kim uğraşır" deme şansı kalmayacak. Hatta tersine bir anda gereğinden çok sayıda insan bazı çalışmalar için gönüllü olacak. İşte bu durumda kargaşanın içinden bir organizasyon yaratmayla uğraşmak yerine, ihtiyaç duyulduğunda yol gösterecek insanların bulunması önem kazanacak.

 

MAY organizasyonunun en önemli işlevlerinden biri, devletin ve diğer profesyonel kuruluşların hazırlıklarını tanıması ve semt sakinleri arasında yapılacak çalışmalarla profesyonel çalışmaların birbirini tamamlamasını sağlamak olmalı. Herşeyin bu kuruluşlardan beklenmemesi, profesyonel çalışmaların ihtiyaca uygun olarak yönlendirilmesi ve yaşanan sorunlarda semt sakinlerinin görüşlerinin temsil edilebilmesi gibi işlevler ancak MAY organizasyonuyla sağlanabilir. Bu organizasyon ilgisizlikten dolayı afet öncesi düzenli birimler halinde yapılamasa da afet sonrası gerekli olduğu herkesçe görülecek ve mümkün olacaktır.

 

MAY organizasyonun işlemesi için iki temel koşul var:

 

1) Koordinasyonla görevli kişilerin geçekten yeterli düzeye gelmeleri ve olaya anında müdahele edebilmeleri.

 

2) Bir MAY organizasyonu olduğunun ve bu organizasyon içinde hangi görevlerin ve kişilerin olduğunun semt sakinleri tarafından ve ilgili kuruluşlar tarafından önceden bilinmesi.

MAY yaklaşık 15 kişilik bir çekirdek organizasyon gerektiriyor. Her alan için bir koordinatör belirlendikten sonra aynı konularda ikinci, üçüncü (hatta dördüncü) koordinatörler belirlenmeye çalışılmalı. Her alan için (mesela lojistik için) sorumluluk sırasına göre en az 3 koordinatör belirlenirse

 

1) Afet öncesi bilgilenme kolaylaşır

 

2) Afet sonrası bu 3 kişiden birinin semtte bulunma ihtimali artırılır

 

Afet öncesinde öncelikle 1. koordinatörün konuyu takip etmesi gerekir; afet sonrasında ise olaya ilk müdahele eden 1. koordinatör konumuna geçer.

 

Koordinatörlerin birbirleriyle ve MAY Merkeziyle sürekli bağlantı içinde olmaları önemlidir. Ayrıca birbirine yakın konularda (örneğin lojistik ve ulaşım kendi aralarında) birbirlerinin alanlarıyla ilgilenmeli, gerektiğinde birinin yerine diğeri devreye girebilmelidir.

 

Koordinatörlerin edinecekleri bilgiler öncelikle semte ilişkin gerçek bilgiler olmalıdır. Örneğin lojistik açısından, semtte kimlerin hangi olanakları olduğu gibi bir bilginin afet öncesinde edinilmesi, afet sonrasında da kime ne tür malzemelerin gerekli olduğu ve bunların en kolay nereden sağlanabileceği öğrenilmelidir. Lojistiğin genel ilkeleri ve uygulama biçimleri konusunda özel bilgilere sahip olmak yararlıdır ama zorunlu değildir. Lojistik koordinatörünün lojistik konusunda uzman olması gerekmez. Lojistik konusunda uzman olan biri harekete geçmeden önce somut bilgilere ihtiyaç duyacaktır, işte bu somut bilgilerin adresi de MAY lojistik koordinatörüdür. Afet sonrasında bu tür bilgiler kısa sürede toplanamayacağı için bu konuda içerden birinin güvenilir bilgileri hayati önemdedir.

MAY organizasyonu sokak ve/veya site temelli organizasyonları birleştiren bir çalışmadır. Tek bir mahalleyi temel alabileceği gibi komşu mahallelerden oluşan bir bölgeyi de kapsayabilir. Yeterli sayıda katılım ilk aşamada olmadığından çalışmalar Validebağ Havzası MAY'ı olarak başlatılmıştır. Şu anda bu organizasyon Altunizade ve Barbaros mahallelerinin yanısıra komşu mahalleler olarak Koşuyolu, Acıbadem, Selamiali mahallelerinden de katılımla gerçekleşti ve Validebağ Havzası MAY'ının ilgi alanını bu geniş bölge oluşturuyor. Tek tek mahallelerde çalışmalar gelişirse bu yapı değişebilir ve her mahalle kendi içinde özel bir organizasyona gidip, ortak hareket için Validebağ Havzasını kapsayacak şekilde bir semt koordinatörü belirleyebilir.

 

MAY organizasyonunun doğal ve öncelikli üyeleri Mahalle muhtarları, azaları ve sivil savunma görevi üstlenenlerdir (tabii aktif olmaları koşuluyla). Ama aynı zamanda herkese açıktır ve bir sivil girişim niteliğinde görülmelidir. Yasalarla ve yönetmeliklerle belirlenen sivil savunma görevleri ve organizasyonu MAY organizasyonunun da hukuki temelini oluşturur. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin görüşleri de sivil girişimlerin sivil savunmada etkili olması yönündedir.

 

MAY organizasyonu kendi içinde bir hareket planı geliştirmelidir. Hareket planının en önemli unsuru toplanma noktasıdır ve şu anda Barbaros Muhtarlığı ve yanındaki alan (Burhan Felek spor kompleksi) Validebağ Havzası MAY'ı toplanma bölgesi olarak belirlenmiştir.
Son Haberler
Koruma Kurulu ağaç kesimine izin verdi.
Validebağ korusu tarihi ve biz
LEYLEKLER
Validebağ Havzası Neresi?
Validebağ Korusu
Validebağ korusunda kim ne yapmak istedi
Tüm Haberler >>


Web atolyesi