16 Şubat 2019 Cumartesi
Ana Sayfa Haberler Dokümanlar Videolar Ulaşım


Deprem sonrası yaşam


10 Mayıs 2016

 

 

* Deprem sonrasında binalardaki hasarlar veya görünmeyen zayıflamalar nedeniyle bina dışında barınmak gerekmektedir. Şiddetli bir depremden sonra yine şiddetli artçı depremler olmaktadır ve ilk şokta hiç etkilenmemiş gibi görünen binalarda yıkılmalar meydana gelebilir. Binanın hasar tespiti ve dayanıklılık kontrolü yapılmadan binaya girmemekte yarar vardır.

 

* Ev dışında barınma öncelikle kendi imkanlarınızla kuracağınız çadırlarda geçecektir. Bunun için farklı hava koşullarını da göz önüne alarak çadırda en az 1 hafta geçirecek hazırlığınızın önceden olması gerekir.

 

* Deprem sonrası hizmetler aksayacağı gibi, kargaşa, moral bozukluğu, stres ortamına girilecektir. Alışkanlıklarınızı unutarak yeni ortamda dayanışma ve birlikte hareket etmek önemlidir. Deprem şokuyla pasifleşmeyin ve inisyatif göstererek sorunlarınızın çözümü için kendi yapabileceklerinize bir an önce başlayın.

 

* İhtiyaç fazlası yardım almayın. Olağanüstü koşulların gerektirdiği fedakarlığı gösterin.

 

* Haberleşme ve ulaşım imkanları yeniden oluştuğunda, korunmaya muhtaç kişileri deprem bölgesi dışına çıkarın. Bunun için önceden İstanbul dışındaki akraba ve doslarınızla bağlantı içinde olun.

 

* Ailenizin temel ihtiyaçlarıyla öncelikle siz ilgilenin. Sorunu az olan ve bağımsız davranabilenler ortak organizasyona yardımcı olmalı ve sokak, mahalle veya ilçe örgütlenmelerinde yer almalıdırlar. Mahalleyi ve bölgeyi bilen insanların bu organizasyonlarda yer alması hem koordinasyonu kolaylaştıracak hem de üst organizasyonlarla halk arasında güveni sağlayacaktır.

 

 

 

* Deprem sonrası temel sorunlardan biri terkedilen veya yıkılan binalardaki değerli eşyaların korunmasıdır. Hırsızlık ve yağmaya karşı yerinde önlem alınması gerekmektedir. Kolluk kuvvetleri bu görevi üstlenene kadar sokak ölçeğinde işbölümü yapılabilir. Kolluk kuvvetleri devreye girdikten sonra da bu çalışmanın devam etmesi gerekebilir. Ancak güvenliği sağlama adına silah bulundurmaktan veya depremin de yarattığı moral bozukluğuyla şüpheli kişilere karşı saldırgan davranışlara girmekten kaçınılmalıdır. Hırsızlığın ve yağmanın gasp veya soygun olmadığını, boşluktan yararlanmaya çalışan kişilerin işi olduğunu unutmamak gerekir.

 

* Depremden önce kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle kurulacak ilişkiler ihtiyaçlarınız için kime başvurabileceğinizi ve kimlere güvenebileceğinizi bilmenizi sağlar. Ayrıca bu ilişkiler bu kurum ve örgütlerin verimli ve isabetli çalışmasını kolaylaştırır.

 

* Yardım malzelelerinin doğru ve zamanında dağıtımının sağlanması, bunlardan çıkar sağlanmasının engellenmesi depremzedelerin de aktif olarak katılacakları sivil örgütlenmelerle mümkün olacaktır. Bunun için yardım kaynaklarının ve dağıtım kanallarının bilinmesi ve dağıtımın takip edilmesi gereklidir.

* Depremde önce temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanması sorunu vardır. İkinci aşamada parasal kaynak sorunu doğmaktadır. Sizin hazırlıklarınız, gelecek bağışlar ve devletin olanakları bir yere kadar ihtiyaçları karşılayabilir. Depremzedelerin bölge dışındaki akraba ve dostlarıyla yardımlaşmaları diğer bir önemli kaynaktır. Ayrıca her aile depremden etkilenmeyecek şekilde belli bir parasal kaynağını deprem güvencesi olarak ayırabilir. İlk haftalar ve aylar geçtikten sonra bu kaynak önem kazanır.

 

* Deprem sonrasının tipik görüntülerinden biri, mağdurların yetkililere yönelik talepkar ve suçlayıcı tavrıdır. Yaşanan acının yarattığı öfke ve inanılmaz hataların ve sorumsuzlukların deprem sonrasında da devam etmesi doğal olarak tepkiler yaratmaktadır. Deprem, toplumsal tepkilerin doğrudan ortaya konması için çok uygun bir ortam yaratır. Ancak taleplerin, eleştirilerin ve toplumsal baskının çözüm üretmeye yönelik olması gerekir. Depremin yarattığı yıkım ve acılar için tek sorumlu olmadığını unutmadan tepkileri göstermek gerekir. Ayrıca bazı tartışmaların yapılan işleri engellememesi, herkesin kriz yönetim organizasyonuna yardımcı olması gerekir. Yönetim üzerinde gerçek toplumsal ve demokratik baskı da ancak bu yolla oluşturulabilir.

Son Haberler
Koruma Kurulu ağaç kesimine izin verdi.
Validebağ korusu tarihi ve biz
LEYLEKLER
Validebağ Havzası Neresi?
Validebağ Korusu
Validebağ korusunda kim ne yapmak istedi
Tüm Haberler >>


Web atolyesi