24 Ocak 2019 Perşembe
Ana Sayfa Haberler Dokümanlar Videolar Ulaşım


Depremdeki diğer tehlikeler


10 Mayıs 2016

 

 

Deprem deyince gözümüzün önüne yıkıntı ve enkaz manzaraları geliyor. Evini, tüm varlığını, yakınlarını yitirme vaya enkaz altında kalma düşüncesi korkunç bir düşünce. Ancak deprem deyince bu düşüncelere saplanıp kalmamak gerekiyor. Bu derece yıkım küçük bir azınlığın başına gelecektir (İzmit-Gölcük depreminden milyonlarca insan etkilendi, buna karşılık varolan yüzbinden fazla binanın 3000 kadarı tamamen yıkıldı. Ölü sayısı çok büyük olmakla birlikte yüzde 1-3 arasında kalmaktadır. Doğru hazırlıklar yapıldığında aynı özellikteki bir depremde kayıplar çok daha azaltılabilir. Ancak deprem yıkıntılardan başka tehlikeleri de berabarinde getirmektedir. Hatta bazı tehlikeler tüm deprem bölgesini tehdit edebilmektedir.

 

Yangın

 

* Doğalgaz, tüpgaz, soba, elektrik kontağı gibi nedenlerle depremde ev ve işyerlerinde yangınlar çıkmaktadır. Yangın tehlikesine karşı evlerde ve küçük işyerlerinde çoğunlukla önlemlerimiz yoktur. Depremde doğru hareket ederek yangınların başlama ihtimalini azaltabiliriz. Ancak başlayan bir yangına müdahele etmek için de hazırlıkların olması gerekir. Evimizde, binamızda ve sokağımızda bireysel ve ortak önlemler almalıyız.

 

* Büyük işyerlerinin yangın önlemleri olmakla birlikte ihmaller ve yetersiz hazırlıklar felaketlere yolaçabilmektedir. Benzin istasyonları, yanıcı madde bulunduran fabrikalar tüm çevre halkının can güvenliğini tehdit etmektedir.

 

 

Çevre kirliliği, zehirli maddelerin havaya, suya karışması, radyasyon

 

* Depremde zarar gören fabrika ve tesislerden çevreye zarar verecek ve insan sağlığını tehdit edecek çeşitli atıklar ve sızıntılar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda çok geniş bölgeler etkilebildiği için depremdeki en büyük tehlikeyi arz etmektedir. İzmit depremi bu gerçeği çok açık biçimde gösterdi. Tüpraş yangını, Aksa fabrikasından sızan zehirli atıklar milyonlarca insanın can güvenliğini tehdit noktasına geldi. Mahalle bazındaki çalışmalarla ve çevre örgütlerinin işbirliğiyle potansiyel tehlikelerin önceden belirlenmesi, tehlikeli işyerlerinin güvenliklerinin artırılması ve kent dışına çıkarılması için gerekli siyasi baskının yapılması gerekiyor.

 

* Nükleer santraller depremde özel bir tehlike arzetmektedirler. Çünkü bu tesislerin sıva çatlağı ölçüsündaki bir çatlağa bile tahammülü yoktur. Bir nükleer santral sızıntısı tüm ülkeyi, hatta daha geniş bölgeleri etkileyebilmektedir. Ülkemizde nükleer santral lobisi bugüne kadar nükleer santral yapılmasını gerçekleştiremiştir. Ancak geçtiğimiz günlerde hükümetin yeni bir karar almasını sağlayabilmiştir. Bu gibi girişim ve politikaların karşısına kesin bir kararlılıkla çıkmak gerekir.

 

* Radyasyon sızıntısı sözgelimi hastanelerdeki bazı aygıtlardan da kaynaklanabilmektedir. Depremde yıkılan hastane binalarının çevresinde radyasyon sızıntısı olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Ölçüm yapılmadan buralardan uzak durmak gerekir.

 

Sağlıksız koşullar

 

* Soğuk, pislik, stres nedenleriyle insanların vücut dirençleri düşeceği için hastalanmalar artar. Koruyucu hekimlik hizmetleri çok önemlidir. Bunun hazırlıklarının yapılması ve mahallelelerde de önceden bilgilenilmesi gerekir. Temel ihtiyaç maddelerinin ve temizliğin aksamaması için önlemler alınmalıdır.

 

* Deprem sonrası bulaşıcı hastalıklar çok daha kolay yayılır. Salgın hastalıkların önlenmesi için, bulaşıcı hastalık görüldüğü anda hastanın başkalarıyla yakın temasının önlenmesi (toplu büyük çadırlarda hastalığın yayılma riski artar) ve gerekli bilginin ilgili hizmet birimlerine iletilmesi gerekir.

Kurtarma ve İlkyardım

 

* Temel bazı kurtarma ve ilkyardım bilgilerini broşürlerden veya ilgililerden öğrenin. Kriz durumunda bazı şeyleri siz yapmak durumunda kalabilirsiniz.

 

* Bu bilgilerin mümkün olduğunca çok kişinin öğrenmesinde yarar vardır. Ancak kurtarma ve ilkyardım özel bilgi ve beceriler gerektirir. Bu görevi yapacak kişilerin psikolojik ve bedensel olarak dayanıklı olmaları ve uygun eğitim almaları gerekir.

 

* Yakınlarınızın kurtarma ve ilkyardıma ihtiyacı varsa kendi başınıza yeterli olup olmayacağınıza karar verin. Gerekirse yardım getirin veya yardımın gelmesini bekleyin. Bina ve sokak içi yardımlaşma amacıyla önceden düşünülen önlemler bu durumlarda karmaşayı önler ve karşılıklı yardımlaşmanın hızla gerçekleşmesini sağlar.

 

* Yerel ölçekte kurtarma ve ilkyardım birimlerinin oluşturulması için imkanlar kullanılmalıdır. Enkaza ve yaralılara ilk müdahelenin bina, sokak ve mahalle ölçeğindeki ekiplerce yapılması gerekmektedir. İlk anların ve saatlerin değerlendirilmesi hayati önemdedir.

 

* Kurtarmada temel ilke tehlikeli bölgede bilinçli ve planlı çalışmadır. Heyecan ve panikle birşeyler yapmaya çalışmak zarar verebilir. Kurtarma çalışmasını yapan kişi ve ekiplere diğerlerinin rahat çalışma ortamı sağlaması ve kendilerine ihtiyaç olduğunda yardıma hazır beklemeleri gerekir. Planlı hareket edildiğinde herkesin yapabileceği birşeyler olacaktır.

 

* Önceden eğitim almamış olsanız bile bilgili kişlerin yönetiminde kurtarma çalışmalarına dahil olabilirsiniz. Kriz anında geçici ekiplerin oluşturulması gerekebilir.

 

* Kurtarma ekiplerine katılmasanız bile oluşumuna alet ve para bağışıyla katkıda bulunun. Bu gibi profesyonelce hazırlıklar sizin hayat sigortanızdır.

 

* Kurtaran ve kurtarılan arasında sürekli bir diyalog olmalıdır. Çevrenin kargaşa ve gürültü yaratması engellenmelidir.

Son Haberler
Koruma Kurulu ağaç kesimine izin verdi.
Validebağ korusu tarihi ve biz
LEYLEKLER
Validebağ Havzası Neresi?
Validebağ Korusu
Validebağ korusunda kim ne yapmak istedi
Tüm Haberler >>


Web atolyesi